Znalezione obrazy dla zapytania ogłoszenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez Radę Pedagogiczną w roku szkolnym 2019 / 2020:

31 października 2019 r.

2,3  stycznia 2020 r.

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.   ( egzamin ósmoklasisty) -  przełożone

30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.