Informacja o rekrutacji do przedszkola                                                                Zarządzenia Burmistrza MiG Połaniec:

Informacja o rekrutacji do przedszkola– zmiana                                                  zarządzenie 9/2020

Oświadczenie-wielodzietność                                                                                 zarządzenie 10/2020

Oświadczenie –miejsce zamieszkania                                                                    zarządzenie11/2020

Oświadczenie-przedszkole

Wniosek do przedszkola

Zgłoszenie do I klasy—dziecko z obwodu

Zgłoszenie do I klasy—dziecko spoza obwodu

 

Wyniki rekrutacji  - I etap                                          Wyniki rekrutacji  - etap uzupełniający                            Lista dzieci przyjętych do przedszkola:

Grupa młodsza KOTKI ( 3,4 latki)                              Grupa młodsza KOTKI ( 3,4 latki)                                       Grupa młodsza KOTKI ( 3,4 latki)

Grupa starsza  MUCHOMORKI (5,6 latki)                Grupa starsza  MUCHOMORKI (5,6 latki)                        Grupa starsza  MUCHOMORKI (5,6 latki)

Klasa I szkoły podstawowej                                        Klasa I szkoły podstawowej

 

DZIECI PRZYJĘTE DO KLASY I

Lista uczniów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej

Informacja dla rodziców uczniów  do klasy I w  roku szkolnym  2020/2021

 Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I