Pole tekstowe: W latach 90-tych rozpoczęła się budowa nowej szkoły. 25-tego września 1998 roku  z radością przeszliśmy do nowego budynku. Szybko przyzwyczailiśmy się do wygód, których nie zaznaliśmy wcześniej. Szerokie korytarz, duże klasy, dobre warunki sanitarne. Niestety warunki do zajęć z wychowania fizycznego niewiele się zmieniły. W ciągu roku szkolnego jedynie przez 3-4 miesiące mogliśmy ćwiczyć na placu wokół szkoły. A zimą znów, tak jak w  budynkach, na korytarzu i w klasach. Jedną z nich nazywaliśmy salą gimnastyczną. Do nowego budynku szkoły przeniesiono również przedszkole, którego dyrektorem była Alicja Sowa. W 1999 roku dyrektorem szkoły został Jan Gala, w rok później powstał Zespół Szkół — Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.  
W roku szkolnym 2005/2006 Zespół Szkół i Przedszkole przekształcono w 
Zespół Placówek Oświatowych 
w skład którego wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum a stanowisko dyrektora powierzono Elżbiecie Juszczyk.
Z dniem 1 września 2017 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Małgorzata Łukaszek.