Historia szkoły

Szkoła w Ruszczy została założona w 1917 roku przez właściciela byłego folwarku Stanisława Knothego. Była szkołą prywatną, Mieściła się w czworaku dworskim, w którym uczyło się 4 klasy. W 1936 roku właściciel majątku Pan Knothe wybudował szkołę, która przetrwała długie lata. Wyremontowany budynek stoi po dzień dzisiejszy. W tym czasie kierownikiem szkoły był Władysław Gryzełko. Po wojnie kierownikiem szkoły został Stanisław Adwent, następnie Zofia Kuś i Zofia Bobrowska. W roku szkolnym 1949/50 stanowisko kierownika ponownie objęła Zofia Kuś (w1954 zmieniła nazwisko na Pietrzykowska). W roku szkolnym 1973/74 dyrektorem szkoły zostaje Jan Cecot, a dwa lata później Jan Gawroński.

W latach 90-tych XXw. rozpoczęła się budowa nowej szkoły. 25-tego września 1998 roku z radością przeszliśmy do nowego budynku, w którym uczymy się do dziś, Szybko przyzwyczailiśmy się do wygód, których nie zaznaliśmy wcześniej. Szerokie korytarze, duże klasy, dobre warunki sanitarne. Niestety warunki do zajęć z wychowania fizycznego nie zmieniły się, mogliśmy tylko 3-4 miesiące ćwiczyć na placu obok budynku szkoły. W okresie zimowo-jesiennym ćwiczyliśmy na korytarzach bądź w salach lekcyjnych. Do nowego budynku szkoły przeniesiono również przedszkole, którego dyrektorem była Alicja Sowa. W roku 1999 dyrektorem szkoły został Jan Gala, a w rok później powstał Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W roku szkolnym 2005/2006 Zespól Szkól i Przedszkole przekształcono w Zespól Placówek Oświatowych w Ruszczy, na jego czele stanęła Elżbieta Juszczyk. Kilka lat później rozpoczęto prace nad budową upragnionej i długo wyczekiwanej hali sportowej. Nasze marzenia spełniły się. Z dniem 1 września 2017 roku stanowisko dyrektora powierzono Małgorzacie Łukaszek.