Patron szkoły

Celem niniejszych działań jest nadanie imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Ruszczy

Terminarz:

  • Do 07.12.2022 r. rodzice i absolwenci przekazują swoje propozycje do sekretariatu na obowiązującym druku.
  • Na zebraniu Rada Rodziców wybiera spośród wszystkich zgłoszonych 2 kandydatury, najczęściej powtarzające się. Protokół z wyborów sporządza przewodniczący Rady Rodziców do 14.12.2022r.
  • Każda klasa spośród własnych propozycji wyłania 1 patrona w wewnętrznych wyborach. Protokół z wyborów sporządza przewodniczący klasy. Do 07.12.2022r. zgłasza wybór patrona wraz z uzasadnieniem do Samorządu Uczniowskiego.
  • Do 14.12.2022 r. Samorząd Uczniowski wyłania 2 kandydatury spośród propozycji zgłoszonych przez przewodniczących klas i absolwentów. Protokół z wyborów sporządza przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
  • Nauczyciele i pracownicy szkoły zgłaszają swoje propozycje do sekretariatu. Rada Pedagogiczna wybiera 2 kandydatów ze zgłoszonych propozycji  wraz z uzasadnieniem do 14.12.2022 r.
  • Uczniowie klas IV-VIII przygotują plakaty informacyjne, gazetki na korytarzach, omówią na godzinach wychowawczych sylwetki kandydatów.
  • Klasom 0-III sylwetki kandydatów przybliżą wychowawcy. Do 10.01.2023 r. materiały o kandydatach są prezentowane na stronie internetowej szkoły.
  • Wybory ogólnoszkolne odbędą się 16.02.2023 r. w godzinach 900-1600.