Materiały dla przedszkolaków do pracy zdalnej

Tematy z religii:

14 grudnia:  Temat: Pan Jezus jest światłością świata. Dzieci rysują świecę na znak Chrystusa przypominającego światłość.

15 grudnia:   Temat: Pan Jezus posyła Księży.   Dzieci rysują pismo święte.

21 grudnia: Temat: Chrystus przychodzi na świat. Dzieci rysują żłóbek i stajenkę ze Świętą Rodziną.

22 grudnia:  Temat: Mędrcy ze wschodu oddają hołd Panu Jezusowi. Dzieci tak jak umieją rysują Mędrców.

Praca zdalna w przedszkolu

Informujemy, że od 9 grudnia do 24 grudnia 2021r. przedszkole przechodzi na pracę zdalną.

Wszelkie materiały będą pojawiały się na stronie internetowej szkoły.

Komunikat dotyczący zdalnego nauczania w szkole podstawowej

W związku ze zwiększającą się liczbą pozytywnych przypadków zachorowań na SARS- COV2, po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadzamy nauczanie zdalne dla  wszystkich klas 1 – 8 szkoły podstawowej w dniach 06.12. – 17.12. 2021 r.

W tym czasie zajęcia będą odbywały się za pomocą platformy Teams zgodnie z planem lekcji.

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

 Szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę medyczną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na  poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna Pani Aneta Jaguś. Gabinet  pielęgniarki szkolnej mieści się w budynku szkoły  na I piętrze w pokoju 19. Pielęgniarka pracuje we   wtorki w godzinach od 7.00 do 13.00.

2. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lek. Anna Roguz-Dąbrowska w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Połańcu w następujących terminach: 

           poniedziałek, wtorek, czwartek   8.00-13.00

          środa, piątek       8.00—13.00 / 10.00—13.00   (co drugi tydzień na zmianę )

Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodzica.

3. W przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny nie życzy sobie objęcia dziecka opieka zdrowotną i stomatologiczną proszony jest o zgłoszenie sprzeciwu do świadczeniobiorcy realizującego opiekę.