Informacje dla uczniówNauczanie w trybie zdalnym odbywa się z wykorzystaniem platformy