Lepsza szkoła

Nasza placówka jest uczestnikiem programu „LEPSZA SZKOŁA” prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego. Biorą w nim udział uczniowie z klas IV –VI. 

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

certyfikat