Logopeda szkolny

Główne zadania logopedy szkolnego:

  • dokonywanie diagnoz logopedycznych
  • tworzenie programów terapeutycznych uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
  • prowadzenie terapii logopedycznej
  • motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy
  • utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami i dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych
  • utrzymywanie współpracy z wychowawcami i pedagogiem