Pedagog

Pedagog szkolny zajmuje się : 

 • problemami w nauce
 • sprawami wychowawczymi,
 • problemami  związanymi z okresem dorastania,
 • problemami rodzinnymi.

Do pedagoga mogą zwracać się :

 • uczniowie,
 • rodzice,
 • nauczyciele,
 • inne osoby zainteresowane wychowywaniem dzieci i młodzieży.

Pedagog organizuje zajęcia :

 • przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej,
 • profilaktyczne na temat uzależnień, HIV/AIDS,
 • zaburzeń w odżywianiu,
 • wychowawcze, socjoterapeutyczne dla uczniów,
 • zajęcia grupy wsparcia dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Warto Przeczytać! 

 Dziecko nadpobudliwe               Jak rozmawiać z dzieckiem?  

Odrabianie lekcji—pomagać czy nie?

       Narkotyki i dopalacze                                                   Komunikacja z nastolatkiem

Bezpieczeństwo w sieci

gry komputerowe            telewizja                Internet