Sięgnij po sukces

W  roku szklonym 2012/2013 w Publicznym Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy  realizowany był projekt  finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolny w gminie Połaniec” .

W ramach tego projektu prowadzone były  zajęcia w czterech grupach:

1. grupa graficzna ( zajęcia w pracowni komputerowej ukierunkowane na  naukę obsługi programu do grafiki komputerowej Corel Draw, zajęcia były zakończone  wyjazdem do Krakowa do Galerii Plakatu i Galerii Sztuki Współczesnej oraz zwiedzanie Portu Lotniczego w Balicach)

2. grupa językowa ( zajęcia z nauczycielem języka angielskiego, ukierunkowane na pogłębienie umiejętności konwersacji w tym języku, również  zakończone w maju wyjazdem do Krakowa- zwiedzanie miasta, Zamku Królewskiego  i Podziemnej Trasy z przewodnikiem anglojęzycznym)

3. grupa naukowo- techniczna (w ramach tych zajęć odbyły się spotkania z matematyką fizyką , biologią  i geografią, zajęcia  polegały na wykonywanie doświadczeń i poszerzanie wiedzy, na zakończenie wyjazd do Krakowa- zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, Zoologicznego i Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach)

4. grupa artystyczna ( zajęcia teatralno –  muzyczne, ukierunkowane na opracowywanie scenariuszy, przygotowywanie scenografii i przedstawień dla uczniów ZPO, w maju zakończone wyjazdem do Krakowa na spektakl „ Chory z urojenia” i zwiedzanie Teatru Słowackiego)

W maju uczniowie również  uczestniczyli w spotkaniach z doradztwa zawodowego.

Na zakończenie projektu zorganizowany był wyjazd i 5- dniowy pobyt w okolicach Zakopanego połączony  m. in.  ze zwiedzaniem Doliny Kościeliskiej, wyjazdem na Kasprowy Wierch, lekcja regionalną, a w szkole odbyło się uroczyste podsumowanie tego projektu oraz wręczenie  dyplomów

Udział w projekcie był bezpłatny, uczniowie otrzymali niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć,  na zajęciach i wycieczkach zapewniony był catering .