Świetlica

 

  Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 11.40 – 15.15. Opieką świetlicową są objęte wszystkie dzieci, których rodzice zgłaszali taką potrzebę. Zajęcia prowadzone  w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku plan. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta  i uroczystości.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Realizowane są zajęcia umysłowe, rozwijające wiedzę uczniów, plastyczno – techniczne, muzyczne, gry i zabawy dydaktyczne, rekreacyjno – ruchowe, komputerowe.

Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej. Świetlica dba o bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających, które są odprowadzane i mają zapewnioną opiekę przed odjazdem autobusu.

Oprócz programowych zajęć świetlicowych uczniowie mają także czas na swobodne zabawy,  zjedzenie posiłku, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek. Korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Prace uczniów eksponowane są na tablicach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.  Prace są regularnie zmieniane w zależności od pory roku  i zbliżającego się święta.