Szkolny doradca zawodowy

W czym może pomóc Ci szkolny
doradca zawodowy?


• Zastanawiasz się nad
swoją przyszłością?


• Czy wybrałeś już
dalszą drogę
edukacyjną?


• Chcesz dobrze
zaplanować swoją
karierę zawodową?

Rolą doradcy zawodowego jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce składają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową. W dalszej perspektywie jest to niewątpliwie przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym, przygotowanie do radzenia sobie w trudnej sytuacja, jaką jest zmiana statusu społecznego lub bezrobocie. Rolą doradztwa zawodowego w szkole jest również ukierunkowanie na rozwój osobisty i zawodowy, zachęcanie do ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ciekawe linki:

ORE      

perspektywy3d   

ckpstaszow