Umiem Pływać

W ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” odbywającego się  w kwietniu, maju i czerwcu 2016r. dzieci z klasy I i II  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszczy odbyły 20 lekcji pływania. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu na basenie w Połańcu pod kierunkiem instruktorów: pani Agaty Brzdękiewicz oraz pana Piotra Stępnia.

Opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów sprawowały panie: Emilia Dudek oraz Monika Droś, a także rodzice. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z niecierpliwością oczekiwały każdego kolejnego wyjazdu. Frekwencja była dość wysoka. Udział w projekcie stworzył uczniom możliwość nauki pływania, a także aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z akwenów wodnych. Cała grupa osiągnęła stopień pływacki – „Rybka”, 80% – stopień „Foka”, 36% stopień „Nurek”. Zajęcia dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Projekt był finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dowozy zapewnił Urząd Miasta i Gminy w Połańcu.