ZHP

W szkole od 2001 roku działa 41 Ruszczańska Drużyna Harcerska „Łaziki”. Jak sama nazwa  wskazuje, drużyna jest wędrująca, porusza się również na rowerach.

Do roku 2010 działały 3 zastępy- 2 harcerskie i  1 starszoharcerski.

Każdego roku wędrujemy szlakami  Rajdu Świętokrzyskiego i Rajdu Partyzanckimi Duktami, uczestniczyliśmy w Zlocie ZHP Kielce  2007 i Kraków 2010. Jeździmy na obozy i zimowiska swoje i hufcowe. Organizujemy  biwaki  i dużo wędrujemy. Zdobywamy stopnie i sprawności, ucząc się wielu nowych rzeczy. Wszyscy umiemy udzielić pierwszej  pomocy.

Staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy komuś potrzebni.