Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

 Szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę medyczną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na  poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna Pani Aneta Jaguś. Gabinet  pielęgniarki szkolnej mieści się w budynku szkoły  na I piętrze w pokoju 19. Pielęgniarka pracuje we   wtorki w godzinach od 7.00 do 13.00.

2. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lek. Anna Roguz-Dąbrowska w gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Połańcu w następujących terminach: 

           poniedziałek, wtorek, czwartek   8.00-13.00

          środa, piątek       8.00—13.00 / 10.00—13.00   (co drugi tydzień na zmianę )

Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodzica.

3. W przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny nie życzy sobie objęcia dziecka opieka zdrowotną i stomatologiczną proszony jest o zgłoszenie sprzeciwu do świadczeniobiorcy realizującego opiekę.