Komunikat dotyczący zdalnego nauczania w szkole podstawowej

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.

W tym czasie zajęcia będą odbywały się za pomocą platformy Teams zgodnie z nowym planem lekcji.

Uczniowie z klas I-IV szkoły podstawowej i wychowankowie przedszkola kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.