Ekopracownia- zielone serce szkoły

W dniu 04.10.2023r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Jacek Benedykt Nowak – Burmistrz w imieniu Gminy podpisał umowę dotyczącą projektu

„EKOPRACOWNIE – ZIELONE SERCE SZKOŁY” na zadanie pn. ,,Utworzenie pracowni OZE w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy” .

Projekt EKOPRACOWNIE finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego  i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałaniom emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Całkowita wartość projektu: 83 111,00 zł

W tym:

90 % dofinansowania: 74 799,90 zł

10 % wkład własny: 8 311,10 zł 

Wsparcie jest przeznaczone na zakup wyposażenia pracowni OZE, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych i innych przedmiotów służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży.  

Sztandar szkoły

Szanowni Państwo!

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy zwracają się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe niezbędne do przeprowadzenia uroczystości związanej z nadaniem imienia i zakupem sztandaru.

W minionym roku szkolnym zakończyliśmy procedury związane z wyborem patrona szkoły. Przed nami uroczystość nadania szkole imienia wraz z wręczeniem sztandaru, która odbędzie się 12 października 2023 roku. Środki finansowe na zakup sztandaru zbieramy samodzielnie. Każda, nawet najmniejsza kwota, pomoże nam w realizacji tak ważnego zadania. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośba o wsparcie finansowe. My ze swej strony zobowiązujemy się do opublikowania na stronie szkoły listy darczyńców wraz z podziękowaniem.

Z góry bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną nam przychylność.

Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy

Nr konta bankowego, na który prosimy o dokonywanie wpłat

konto Rady Rodziców z dopiskiem „Sztandar”:

Bank Spółdzielczy w Połańcu

92 9425 0008 0088 3052 2000 0001

GRAM W ZIELONE Z ENEĄ

W Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy w dniu 20.04.2023r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. Jest to coroczna akcja, której celem jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, przybliżanie im wiadomości o Ziemi jako planecie, na której żyjemy.

Uczymy dostrzegać zagrożenia ekologiczne oraz wdrażamy do współodpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego.  Również w naszej szkole od lat pamiętamy o tym ważnym dla całej ludzkości święcie. W tym roku obchodziliśmy je pod hasłem ,,Gram w zielone z Eneą”.

Obchody Dnia Ziemi rozpoczęliśmy  od spotkań w grupach i prelekcji zaproszonych gości – wolontariuszy z Enea Elektrowni Połaniec, leśnika i strażaka. Dzieci poznały problemy otaczającego nas  środowiska, zagrożenia z jakimi w przyszłości możemy się spotkać, oraz sposoby zapobiegania im.

Zaproszeni goście odpowiedzieli na pytania zadawane przez dzieci. Pogłębiły one naszą wiedzę na temat ochrony środowiska i nauczyły przestrzegać nas przed niewłaściwymi zachowaniami, które szkodzą naszej planecie i nam samym.

Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej

Zapraszamy serdecznie nowych wychowanków i uczniów w progi naszego przedszkola i szkoły podstawowej

„UWAŻNOŚĆ – nasza siła, wielka moc.

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy realizuje
innowacyjny program– „UWAŻNOŚĆ – nasza siła, wielka moc. Uważność to
kompleksowe narzędzie do rozwijania i stymulowania zmysłów, usprawnienia procesu
zapamiętywania
i budowania motywacji oraz pozytywnego nastawienia do nauki.
Wprowadzenie uważności ma charakter profilaktyczny jak i edukacyjny. Najważniejszym
celem innowacji jest troska o zdrowie psycho-fizyczne dzieci oraz pomoc w umiejętności
uspokajania się, wycieszenia oraz opanowania trudnej sztuki samoregulacji i koncentracji.
Program jest realizowany jest przez pedagoga szkolnego z dziećmi klas I-III i w grupie
sześciolatków.
Dzieci biorące udział w zajęciach będą wykonywać ćwiczenia oddechowe,
wyciszające, pogłębiające koncentrację, tworzyć projekty plastyczne, obserwować świat
wokół siebie, grać w gry dydaktyczne i uczyć się przez działanie. Będą również relaksować
się i wyciszać rozbudzone emocje, rozwijać wrażliwość i empatię, dzięki czemu poprawi się
ich samopoczucie i nastrój. Ponadto program zostanie wzbogacony poprzez dodatkowe
warsztaty dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty poprowadzą zaproszeni goście. W ramach
innowacyjnego programu „UWAŻNOŚĆ – nasza siła, wielka moc w szkole zostanie
stworzony kącik wyciszenia i relaksu dla dzieci.

Beata Domagała