Ekopracownia- zielone serce szkoły

W dniu 04.10.2023r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Jacek Benedykt Nowak – Burmistrz w imieniu Gminy podpisał umowę dotyczącą projektu

„EKOPRACOWNIE – ZIELONE SERCE SZKOŁY” na zadanie pn. ,,Utworzenie pracowni OZE w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy” .

Projekt EKOPRACOWNIE finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego  i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałaniom emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  

Całkowita wartość projektu: 83 111,00 zł

W tym:

90 % dofinansowania: 74 799,90 zł

10 % wkład własny: 8 311,10 zł 

Wsparcie jest przeznaczone na zakup wyposażenia pracowni OZE, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych i innych przedmiotów służących rozwijaniu umiejętności dzieci i młodzieży.